BussPunkten Helsingborg

Strax norr om centrum i Helsingborg byggs en helt ny bussdepå. Den skall härbärgera 130 st. bussar som betjänar Skånetrafiken. I nuläget pågår färdigställandet av utrymmen invändigt samt att installationer färdigställs.

XPND AB har uppdraget att uppföra värmeramper för 130 st. bussar uppdelat på 4 ramper med olika mängd bussar på respektive ramp. Vid en av ramperna skall 64 st. nya gasbussar av fabrikat MAN vara uppställda. Här byggs gastanknings-funktion upp parallellt med XPND:s rampvingar i samarbete med YIT AB.

Systemet är uppbyggt som glykolfritt primärsystem med vvx-enheter på bussplatserna. Detta medför stora miljövinster för brukaren.

Samtliga bussar på depån kommer att vara försedda med nytt kopplingssystem mellan buss/ramp.System P8.

Depån skall vara färdig för inflyttning i maj 2005.

För mer info kontakta XPND AB