Ny bussdepå i Malmö

Stadstrafiken i Malmö bygger ny bussdepå i Arlöv då den gamla depån skall ge plats för nya bostäder. I samarbete med Veolia, EON och Volvo Truck Center bygger XPND nya försörjningsramper för 120 bussar. Den nya depån kommer att ge bättre arbetsmiljö och skapa bättre förutsättningar för trafikanternas trivsel och säkerhet. Bland annat byggs hela gastankningssystemet samman med ramperna i ett samarbete med EON.