System P8 finns snart i 1000 bussar

Sammanräknat över landet så kommer system P8 att finnas i ungefär 1000 bussar till värmestart i höst. Samtliga “trängselskattsbussar” i Stockholm kommer att nyttja systemet. Helsingborg, Örebro, Eskilstuna, Östergötland, Ystad m.fl. är orter som nyttjar P8.