System P8 multikoppling ramp/buss

Det av CEJN AB och XPND AB gemensamt utvecklade kopplingsystemet P8 är nu väletablerat på marknaden. Hitills har ca. 450 bussar försetts med det nya systemet.