XPND AB bygger nya värmeramper i Jakobsberg & Norrtälje

XPND AB bygger nya värmeramper i Jakobsberg & Norrtälje. AB SL har gett uppdrag åt XPND AB att bygga nya värmeramper i Norrtälje (71 platser) samt Jakobsberg (10 platser).