XPND levererar vvx-enheter till bussdepå Södertälje

XPND har fått uppdraget att leverera 75 st. vvx-enheter till Swebus depå i Södertälje. Ombyggnationen görs i samarbete med SL/Locums:s årsentreprenör Bravida AB som installerar det nya systemet. Genom de nya vvx enheterna kommer rampsystemet att vara helt glykolfritt på primärsidan.Med det nya systemet som innehåller en säkerhetsfunktion där slangpaketet släpper från rampen, elimineras risken för utsläpp i naturen p.g.a. avslitna ledningar.