XPND utvald till entreprenör för trängselskattsbussar

XPND har av SL/Locum utvalts till att leverera rampsystem till drygt 140 st. bussar i Stockholm med omnejd. Arbetet med de nya systemen kommer att starta ca 1/5 och tas i bruk succesivt fram till hösten 2005. XPND:s styrka med ekonomiska, tillförlitliga system ger återigen framgång. Vår marknadsposition stärks ytterligare genom denna affär.