Bussar på rätt plats i Västerås och Köping

I Västerås och Köping pågår ett samarbete mellan Länstrafiken Mälardalen, Vafab, Västerås Lokaltrafik och XPND. Målet är att implementera ett system för full kontroll på bussarnas tankningsstatus, placering och andra historiska data som kan vara till nytta.

Identifieringen baseras på System P8 och RFID (Radio Frequency Identificatin). På det här sättet underlättas service, tankning och bussarnas placering är alltid säkerställd. Arbetet kommer att vara färdigställt under hösten 2012.