Göteborgs Spårvägar AB – Depån på Kruthusgatan

Göteborgs Spårvägar moderniserar depån på Kruthusgatan inför trafikstart i juni 2012. Depån kommer att härbärgera ca 80 st. bussar, 25 st. hybridbussar samt lika många nya ledbussar – gas kommer att placeras på depån.
XPND AB har uppdraget att modernisera försörjningsramperna för bussarna. Samtliga fordon förses med nytt laddningssystem, värmefunktion och till hybridfordonen utförs separat elinstallation för uppvärmning av hybridsystemet.
Systemet kommer att vara mycket flexibelt med energistyrning på samtliga platser via XPND Ensight®. Det ger stora miljövinster och sänkta energikostnader, en fördel för alla!
Samtliga bussar på depån kommer att vara försedda med System P8.
Arbeten kommer att vara färdigställda under sommaren 2012