Keolis AB – Fordonsgas AB – Depån i Angered

Keolis AB kör Angeredstrafiken från juni 2012. Depån på Spadegatan kommer att ha 29 nya fordon från Solaris, både ledvagnar och boggiefordon. Alla härligt blå!
XPND AB har uppdraget för Keolis AB att bygga försörjningsramper för bussarna på depån. Samtliga fordon förses med nytt laddningssystem och värmefunktion. På 14 platser byggs gastankning för Fordonsgas AB.
Systemet kommer att vara mycket flexibelt med energistyrning på samtliga platser via XPND Ensight®. Det ger stora miljövinster och sänkta energikostnader, en fördel för alla!
Samtliga bussar på depån kommer att vara försedda med System P8.
Arbeten kommer att vara färdigställda under sommaren 2012