Krånglande rampsystem i Linköping ett minne blott

Busschaufförernas i Kallersta Linköping har äntligen fått den depå och arbetsplats de förtjänar. Under 2008 har äntligen depån byggts om och XPND AB har bistått med såväl tekniska lösningar som material. Samtliga platser har försetts med ny rördragning så att avluftningsfunktioner m.m. fungerar bättre. Depån har fått högre driftsäkerhet, god tillgänglighet och en bättre arbetsmiljö. Framförallt så används energin numera på rätt sätt och därmed sparar vi på miljön.