Länstrafiken Mälardalen moderniserar

Länstrafiken Mälardalen moderniserar depåerna i Köping/Västerås inför trafikstart med nya gasfordon i september 2012.
XPND AB har uppdraget att som totalentreprenör ansvara för byggnation av skärmtak med integrerade rampsystem och därigenom modernisera försörjningsramperna för bussarna på depå. Vafab bygger gastankning för ca 50 fordon. Samtliga fordon förses med nytt laddningssystem, värmefunktion och givetvis System P8
Systemet är mycket flexibelt med energistyrning på samtliga platser via XPND Ensight®. Det medför stora miljövinster och sänkta energikostnader, en fördel för alla!
Arbeten kommer att vara färdigställada under hösten 2012