Ny bussdepå i Lunda

Stockholm växer och därmed byggs en ny bussdepå i Lunda industriområde. Depån skall vara klar 2009. I takt med att Stockholm växer så ökar också det kollektiva resandet och därmed behovet av bussdepåer.