Pånyttfödd högramp vid Gullmars och Hornsbergsdepån

Genom nytänkande har XPND AB löst flera av de problem som varit med högramper. Vi har arbetat med krånglande länkarmar för slangpaket, luft i systemen och högre driftsäkerhet. Med en smart omkonstruktion har XPND AB lyckats behålla gamla system med ”trafik” genom rampen. Vi har placerat en ny VVX-enhet i marknivå som kopplats samman med bussens system. Det löpande systemet har kopplats över buss ner i VVXenheten och därmed lever det sitt egna liv och stör ej. Resultatet blir att vi får högre driftsäkerhet och slut på flera problem.