Produktkatalog

Ordning Bild Namn Beskrivning Artikelnummer
1 Bussar på rätt plats i Västerås och Köping

I Västerås och Köping pågår ett samarbete mellan Länstrafiken Mälardalen, Vafab, Västerås Lokaltrafik och XPND. Målet är att implementera ett system för full kontroll på bussarnas tankningsstatus, placering och andra historiska data som kan vara till nytta. Identifieringen baseras på System P8 och RFID (Radio Frequency Identificatin). På det här sättet underlättas service, tankning och […]

2 XPND får ramavtal i Sörmland

XPND (Pentagram) får ramavtal med länstrafiken i Sörmland för servicearbeten på depåer och försörjningsramper. I hård konkurrens med många både lokala och stora aktörer lyckade vi få anbudet som gäller 7 orter och depåer i Sörmland.. Vi välkomnar Länstrafiken till oss under avtalstiden fram till och med juni 2014.

3 Länstrafiken Mälardalen moderniserar

Länstrafiken Mälardalen moderniserar depåerna i Köping/Västerås inför trafikstart med nya gasfordon i september 2012. XPND AB har uppdraget att som totalentreprenör ansvara för byggnation av skärmtak med integrerade rampsystem och därigenom modernisera försörjningsramperna för bussarna på depå. Vafab bygger gastankning för ca 50 fordon. Samtliga fordon förses med nytt laddningssystem, värmefunktion och givetvis System P8 […]

4 Göteborgs Spårvägar AB – Depån på Kruthusgatan

Göteborgs Spårvägar moderniserar depån på Kruthusgatan inför trafikstart i juni 2012. Depån kommer att härbärgera ca 80 st. bussar, 25 st. hybridbussar samt lika många nya ledbussar – gas kommer att placeras på depån. XPND AB har uppdraget att modernisera försörjningsramperna för bussarna. Samtliga fordon förses med nytt laddningssystem, värmefunktion och till hybridfordonen utförs separat […]

5 Keolis AB – Fordonsgas AB – Depån i Angered

Keolis AB kör Angeredstrafiken från juni 2012. Depån på Spadegatan kommer att ha 29 nya fordon från Solaris, både ledvagnar och boggiefordon. Alla härligt blå! XPND AB har uppdraget för Keolis AB att bygga försörjningsramper för bussarna på depån. Samtliga fordon förses med nytt laddningssystem och värmefunktion. På 14 platser byggs gastankning för Fordonsgas AB. […]

6 Vad händer i Stockholm?

Under våren och sommaren 2008 har XPND AB byggt nya försörjningsramper på Ekerö, Tyresö samt uppdaterat rampsystem åt SL ibland annat Björknäs och Ramsmora.

7 Pånyttfödd högramp vid Gullmars och Hornsbergsdepån

Genom nytänkande har XPND AB löst flera av de problem som varit med högramper. Vi har arbetat med krånglande länkarmar för slangpaket, luft i systemen och högre driftsäkerhet. Med en smart omkonstruktion har XPND AB lyckats behålla gamla system med ”trafik” genom rampen. Vi har placerat en ny VVX-enhet i marknivå som kopplats samman med […]

8 Ny bussdepå i Lunda

Stockholm växer och därmed byggs en ny bussdepå i Lunda industriområde. Depån skall vara klar 2009. I takt med att Stockholm växer så ökar också det kollektiva resandet och därmed behovet av bussdepåer.  

9 Krånglande rampsystem i Linköping ett minne blott

Busschaufförernas i Kallersta Linköping har äntligen fått den depå och arbetsplats de förtjänar. Under 2008 har äntligen depån byggts om och XPND AB har bistått med såväl tekniska lösningar som material. Samtliga platser har försetts med ny rördragning så att avluftningsfunktioner m.m. fungerar bättre. Depån har fått högre driftsäkerhet, god tillgänglighet och en bättre arbetsmiljö. […]

10 Ny standardförsörjning av el/värme/luft till bussar

För dig som vill ligga i framkant. Kolla in den nya standarden System P8.