Om Xpnd

Pentagram AB levererar moderna Försörjningssystem till företag inom kollektivtrafik för gastankning, värme, laddning och tryckluft med omsorg om människor, miljö och ekonomi.

Vår vision är att vara den självklara samarbetspartnern inom Försörjningssystem med vår unika kompetens och vårt starka nätverk.

Verksamhet

Vår verksamhet innefattar konstruktion och byggnation av försörjningssystem, mätningar av luftläckage och energibesparingar i tryckluftssystem. Våra kunder är svensk industri och trafikentreprenörer, kommuner och landsting m.fl. Med lång ergfarenhet, modern teknik, hög kompetens och en funktionsgaranti är vi det naturliga valet av samarbetspartner. Vi levererar produkter för värme, tryckluft, laddning och gastankning, samt luftläckagemätningar och energibesparingar i tryckluftssystem.

Vårt egna System P8 är idag en standard för koppling mellan buss och försörjningsramp. Vi har dessutom den oslagbara kombinationen av kunnande inom teknisk fastighetsförvaltning och inom energiförsörjning och tryckluftssystem som ger dig som kund en unik möjlighet att få grepp på teknik och ekonomi.

Vi ger hela bilden från värmeproduktion till hur energinotan utvecklas. Pentagram AB projekterar, producerar, installerar och underhåller systemen efter kundens önskemål. Därmed ger vi er en helhetsleverantör och inte bara ett nytt system.

0

Installerade Försörjningssystem

0

Upptäckta luftläckage

Pentagram AB:s fördelar

Det bästa systemet på marknaden

Sänkta driftskostnader

Olika finansieringslösningar

>

Lång garanti på produkter och utförda arbeten

Miljövänliga system & installationer

p>

Ett oslagbart teknisk kunnande

Historia

Pentagram AB startade 1999 och har i egen regi utvecklat produkter och tjänster inom försörjningssystem och tryckluftsekonomi till svensk industri och kollektivtrafikentreprenörer. Våra produkter och tjänster används från Umeå i norr till Trelleborg i söder. Våra största installationer finns i Malmö samt Göteborg där anläggningar för upp till 140 fordon byggts. Installationerna är lätta att känna igen på den karakteristiska blå färgen. Där du ser en blå låda – där finns Pentagram.

Finansiering

Ibland kan det vara bättre att leasa än att köpa. Det ger en god kostnadskontroll och en fast avgift varje månad som är lätt att budgetera. Vi erbjuder olika lösningar och har samarbete med flera av marknadens ledande finansbolag.

Den som hyr har alltid tillgång till de senaste modellerna. Hos oss talar vi inte om att hyra i vanlig mening. Vi ger dig nyckelfärdiga lösningar med funktionsgaranti. Låt oss ta en diskussion om hur vi kan bidra till en bra budget- och likviditetshantering.

Kvalitet och miljö

Pentagram AB arbetar förutom med uppsatta miljö- och kvalitetsmål med ISO 9000 samt ISO 14001 som referenser för miljö- och kvalitetsarbete. Vi strävar alltid efter högsta möjliga kvalité i utförda projekt. Det uppnår vi genom en ständig dialog med våra kunder och kompetensutveckling av vår personal samt att ställa mycket hårda krav på våra samarbetspartners.

Vi arbetar är aktiva i arbetet för en varaktig och hållbar utveckling av miljön. Det är vi genom att verka för att vår miljöpåverkan i varje situation skall vara så liten som möjligt. Vårt miljöarbete omfattar såväl våra inköp, vårt arbetssätt, vår arbetsmiljö, transporter och våra samarbetspartner.