Finansiering

Ibland kan det vara bättre att leasa än att köpa. Det ger en god kostnadskontroll och en fast avgift varje månad som är lätt att budgetera. Vi erbjuder olika lösningar och har samarbete med flera av marknadens ledande finansbolag.
Den som hyr har alltid tillgång till de senaste modellerna. Hos oss talar vi inte om att hyra i vanlig mening. Vi ger dig nyckelfärdiga lösningar med funktionsgaranti till offererade priser. Låt oss ta en diskussion för att bidra till en bra budget- och likviditetshantering.