Historia

XPND startade 1999 och har i egen regi utvecklat produkter och tjänster, idag är vi en komplett leverantör av moderna försörjningsramper. Våra produkter finns i dag från Umeå i norr till Trelleborg i söder. Våra största installationer finns i Malmö samt Göteborg där anläggningar upp till 140 fordon byggts. Installationerna är lätta att känna igen på den karakteristiska blå färgen. Där du ser en blå låda – där finns Pentagram AB och moderna försörjningsramper.