Kvalitets- och miljödokument

Företaget

Affärsidé

Pentagram AB levererar moderna försörjningsramper till företag inom kollektivtrafik för gastankning, värme, laddning och tryckluft med omsorg om människor, miljö och ekonomi.

Vision

Pentagram AB skall vara den självklara samarbetspartnern inom försörjningsramper med vår unika kompetens och vårt starka nätverk.

Verksamhet

Pentagram AB konstruerar och bygger försörjningsramper för trafikentreprenörer, kommuner och landsting med flera. Med modern teknik, hög kompetens och funktionsgaranti skall vi vara det naturliga valet av försörjningsramper. Teknisk fastighets- och förvaltningskompetens i kombination med rampkunnande skall ge Pentagram AB:s kunder möjlighet att få kontroll på både teknik och ekonomi. Pentagram AB levererar också produkter som vvx-enheter, kopplingssystem och laddaggregat för bussar samt utrustning för gastankning.

Mål

Verksamhetens mål inom våra succékriterier fastställs och följs upp varje år.

Kvalitets och miljöledningssystem

Pentagram AB skall förutom uppsatta miljö- och kvalitetsmål arbeta med ISO 9000 samt ISO 14001 som referenser för miljö- och kvalitetsarbete.

Kvalitet

Pentagram AB strävar alltid efter högsta möjliga kvalité i utförda projekt. Det uppnår vi genom en ständig dialog med våra kunder och kompetensutveckling av vår personal samt hårda krav på våra samarbetspartners.

Organisation

Pentagram AB:s verksamhet utgår ifrån Täby i Stockholm. Arbetstid är generellt på dagtid och det rutinlagda arbetet schemaläggs veckovis.

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling av medarbetare sker såväl externt som internt. All utbildning dokumenteras. Personalen är vår viktigaste resurs.

Dokumentation

Vi dokumenterar våra ritningar, manualer och protokoll mm. Vi använder gemensamma verktyg som Autocad, Elprocad, MS Word och Excel för framtagande av dokument i egen regi. För manualer svarar våra leverantörer och tillverkare. Vi använder i huvudsak manualer på svenska och där så är lämpligt översätter vi även utländska manualer. Vår strävan är alltid att kundens personal skall ha manualer eller lathundar på svenska.

Arkivering

Arkivering av ritningar, manualer och andra viktiga handlingar sker enligt fastställda rutiner