Ny bussdepå i Malmö

Stadstrafiken i Malmö bygger ny bussdepå i Arlöv då den gamla depån skall ge plats för nya bostäder. I samarbete med Veolia, EON och Volvo Truck Center bygger XPND nya försörjningsramper för 120 bussar. Den nya depån kommer att ge bättre arbetsmiljö och skapa bättre förutsättningar för trafikanternas trivsel och säkerhet. Bland annat byggs hela gastankningssystemet samman med ramperna i ett samarbete med EON.

Uddevalla Omnibus flyttade sin depå

Uddevalla Omnibus flyttade sin depå – XPND AB var med och flyttade/byggde nya ramper för drygt 50 bussar. Utöver detta fixade vi till matningskulvert och fjärrvärmecentral.. Uddevalla Omnibus AB har samtidigt gått över till P7 singelkopplingar på samtliga bussar i sitt trafikområde. (ca 100 st).

XPND AB bygger nya värmeramper i Jakobsberg & Norrtälje

XPND AB bygger nya värmeramper i Jakobsberg & Norrtälje. AB SL har gett uppdrag åt XPND AB att bygga nya värmeramper i Norrtälje (71 platser) samt Jakobsberg (10 platser).

Ny ramp för Connex AB i Norrköping

XPND AB har av Connex AB fått uppdrag att bygga om en värmeramp för 42 st bussar i Norrköping.

XPND AB ställer ut på Persontrafikmässan

XPND AB ställer ut på Persontrafikmässan. Besök oss där för att se det allra senaste inom området värmeramp, laddteknik m.m.

XPND AB bygger snart en helt ny högramp i Örebro.

Plats för 32 st. bussar och plats att vandra fritt mellan bussar blir resultatet av denna nya ramp. Kolla in senare för mer info.

SL Norrtälje

SL investerar i nytt glykolfritt rampsystem för 48 st. bussar. Samtliga platser förses med System P8 mellan buss & ramp. XPND AB har den äran att leverera hela rampentreprenaden.

SL Lidingö

XPND AB har i tuff konkurrens blivit utvald till entreprenör för den nya rampvärmeanläggningen på Lidingö. I startläget levererar vi luft, laddning samt värme från en media container.

BussPunkten Helsingborg

Strax norr om centrum i Helsingborg byggs en helt ny bussdepå. Den skall härbärgera 130 st. bussar som betjänar Skånetrafiken. I nuläget pågår färdigställandet av utrymmen invändigt samt att installationer färdigställs.

XPND AB har uppdraget att uppföra värmeramper för 130 st. bussar uppdelat på 4 ramper med olika mängd bussar på respektive ramp. Vid en av ramperna skall 64 st. nya gasbussar av fabrikat MAN vara uppställda. Här byggs gastanknings-funktion upp parallellt med XPND:s rampvingar i samarbete med YIT AB.

Systemet är uppbyggt som glykolfritt primärsystem med vvx-enheter på bussplatserna. Detta medför stora miljövinster för brukaren.

Samtliga bussar på depån kommer att vara försedda med nytt kopplingssystem mellan buss/ramp.System P8.

Depån skall vara färdig för inflyttning i maj 2005.

För mer info kontakta XPND AB

En ny ramp i Örebro.

34 bussar står i dag prydligt uppställda vid en helt ny ramp. XPND byggde under sensommaren 2004 ett nytt system med en helt ny modell åt Länstrafiken i Örebro. Borta är det gamla glykolsystemet, framtiden är där med ett enkelt, lättskött, driftsäkert system.

Bilder från Örebro

« Previous PageNext Page »