Verksamhet

Pentagram AB:s verksamhet innefattar konstruktion samt byggnation av försörjningsramper för bussar till trafikentreprenörer, kommuner och landsting m.fl. Med modern
teknik, hög kompetens och en funktionsgaranti är vi det naturliga valet av leverantör. Vi levererar produkter för värme, tryckluft, laddning samt gastankning. Vårt egna
System P8 är idag en standard för koppling mellan buss och försörjningsramp.
Vi har dessutom den oslagbara kombinationen av tekniskt fastighetsförvaltning och rampkunnande som ger kunden en unik möjlighet att få grepp på teknik och ekonomi.
Vi ger hela bilden från värmeproduktion till hur energinotan utvecklas. Pentagram AB projekterar, producerar, installerar och underhåller systemen efter kundens önskemål.Därmed ger vi er en helhetsleverantör och inte bara ett nytt system.