Ensight

Vad är Ensight®?

ensight

ensight

XPND Ensight® är en produkt som hanterar styrningen av värme- och tryckluftstillförseln till bussar. Ensight® sänker era energikostnader och kan kopplas till alla typer av försörjningsramper. Under 2013 kommer Ensight® att finnas i drift i Göteborg, Köping, Västerås, Stockholm, Trollhättan med flera orter.

XPND Ensight® består av en basstation och en styrenhet.

Styrenheten: placeras i eller vid VVX-enheten och styr värme och tryckluft via ett schema och/eller via en närvarogivare. Ensight® kan också hantera styrning av primärsidans värme och andra funktioner. En mätgivare kan även placeras i bussen.

Basstationen: placeras centralt i depån och är ansluten till Internet eller kundens intranät. Stationen kan nås från vilken dator som helst för kontroll och ändringar.

Tillval: som option kan andra funktioner i fastigheten eller depån kopplas upp.

Hur fungerar Ensight®?

Ensight® styr tillförd värme och tryckluft individuellt per buss genom att koppla bort energitillförseln efter ett schema som ni själva lagt upp. Står det ingen buss kopplad till rampplatsen så känner Ensight® också av det och ser till att denna stängs av. Du kan få larm via SMS eller mail. All administration och tidsbokning sker enkelt via systemets webbsida.

Du behöver endast en webbläsare och inga ingrepp behöver göras i bussen.

Driftsättning

Innan leverans genomför XPND projektering och en detaljerad kartläggning av alla förutsättningar. Efter installation driftsätts och kontrolleras systemet. När testperioden är avslutad så utbildas hela den lokala organisationen.

Besparingskalkyl

Vi har gjort en exempelkalkyl för Ensight®. Utgångspunkten är en depå med 50 fordon. Vi räknar med att vi kan stänga av värmen helt under 10 timmar av dygnet, idag körs värme ofta 24/7 utan

styrning, vi kopplar med andra ord bort värmen drygt 40% av dygnet. Förmodligen kan värme slås ifrån under längre tid av dygnet för öka besparingnarna ytterligare.

Investering ca : 270.000:-

Driftkostnad 50 fordon 2012 ungefär 400.000:- (fjärrvärme 2012 års pris)

Besparing per år av uppvärmningstiden (40% av uppvärmningstid kopplas bort) = 160.000:-

Återbetald investering efter 1 år och 9 månader

Ett exempel från verkligheten .

I Köping där Ensight driftsattes i december 2012 har energiförbrukningen sänkts markant. Förbrukningen har minskat mellan 19 och 55% de fyra första månaderna 2013. Det är inte bara en besparing ekonomiskt utan också en insats för miljön. Siffrorna är inget annat än den verkliga förbrukningen som debiterats kunden. (Graddagskorrigerad givetvis)

 

Ladda ner broschyren Ensight